НАШИТЕ ПАРТНИОРИ

Партньорството със световните лидери и утвърдените български компании ни дава възможност да гарантираме

ТРАДИЦИЯ В НАЛАГАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯПартньорството със световните лидери е гаранция за световно качество на техническите решения и оборудването, което предлагаме.
  НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:
  TATSUNO EUROPE Бензинови и газ колонки www.tatsuno-europe.com
  OPW Нивомерни системи, Технологично оборудване за бензиностанции. www.opwfms.com
  WAYNE DRESSER Бензинови и газ колонки. Комплектно оборудване за метан (CNG) станции. www.dresserwayne.com
  ADAST SYSTEMS Бензинови и газ колонки www.adastsystems.cz
  VEЕDER ROOT Нивомерни системи www.veeder.com
  FRANKLIN FUELING SYSTEMS Измервателни комплекси за мобилни цистерни. Технологично оборудване www.franklinfueling.com
  POLICKE STROJIRNY - HEFA Оборудване за складови бази за ГСМ www.pos.cz
  PETRO TECHNIK Тръбни системи UPP. Технологично оборудване за бензиностанции и газ станции. www.petrotechnik.com


Партньорството с утвърдили се в бранша български компании е гаранция за гъвкав и ефективен инженеринг и високо качество на продуктите и услугите, които предоставяме на нашите клиенти.
  НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:
  “СИСКО-М” – гр. Варна Сервиз, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на технологично оборудване.
  “ЕДМ-Д2” ООД – гр. София Строителство на бензиностанции и газ станции
  “ПРЕМИЕР ДИЗАЙН” – ПЛЕВЕН Вътрешно обзавеждане за бензиностанции и газ станции
  “ТЕРМОТЕХНИКА” АД –ПЛОВДИВ Производство на резервоари и технологични съдове
  “СТИМЕКС” ООД – ХАСКОВО Сервиз, доставка монтаж, настройка и пуск в експлоатация на технологично оборудване.
  “ИЗОТ” ООД - гр. Плевен Сервиз, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на електрическо и технологично оборудване