ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Нашите продукти и услуги са надеждно средство за решаване на стратегическите цели на собствениците и мениджерските екипи на търговски и промишлени предприятия. “Ритейл инженеринг” ООД предлага продукти, услуги и решения за различните нива на корпоративните структури – от обособен търговски обект до централен офис на фирмата. Развойната, търговската и инженеринговата дейност на дружеството обхваща:

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 • Концепции за структуриране и управление
 • Нашите специалисти могат да Ви предложат съвременни концепции за структуриране на вашата дейност или отделни нейни елемнти, а също така и оптимално структуриране на управленските нива.

 • Стратегическо планиране
 • “Ритейл инженеринг” ООД може да ви предложи екипи, които да разработят стратегически и оперативни планове за постигане на вашите цели. Стратегията се планира на базата на адекватно целеполагане, анализ на силните и слаби страни,и влиянието на външни взаимодействия.

 • Технически консултации
 • Нашите екипи са на разположение за предоставяне на технически консултации, които ще Ви гарантират постигане на високо технологично ниво надеждност на техническите решения.

ПРОЕКТИРАНЕ

  Сътрудничеството и утвърдените добри партньорски отношения с утвърдени проектантски екипи, ни дават възможност да превърнем проектирането в основен акцент на нашата инженерингова дейност. Ние Ви осигуряваме най-високо ниво на проектните решения и тяхната обвързаност с последваща реализация. В сферата на нашия инженеринг на проектирането “Ритейл инженеринг” ООД предлага:

 • Проектиране на сгради и промишлени халета
 • Проектиране на промишлени инсталации
 • Комплексно проектиране на бензиностанции и газ станции

СТРОИТЕЛСТВО И ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

 • Строителство на промишлени сгради и халета
 • Строителство на складове за ГСМ
 • Строителство на бензиностанции и газ станции
 • Монтаж , настройка и пуск в експлоатация на технологично оборудване

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

  По отношение на технологичното оборудване, нашият инженеринг предоставя едно оптимално съчетаване на собствена развойна и производствена дейност с доставки от български и чуждестранни производители. Наши партньори са утвърдени български фирми и световните лидери в бранша. На базата на своя развоен и производствен потенциал и коректни партньорски отношения “Ритейл инженеринг” ООД има възможност да осигури производството, доставката, монтажа и пуска в експлоатация на широка гама технологично оборудване.

 • Бензинови и газ колонки
 • Оборудване за складове за ГСМ
 • Електронни броячи за бензинови и газ колонки
 • Системи с фискална памет
 • Системи за измерване на ниво в резервоари за горива и смазочни материали
 • Оборудване за бензиностанции
 • Оборудване за газ станции

НАСТРОЙКА И ТЕСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

 • Калибриране и настройка на бензинови и газ колонки
 • Екипите на “Ритейл инженеринг” ООД изпълняват калибровка и настройка на бензинови и газ колонки с гарантирано качество, на високо техническо ниво.

 • Тест, настройка и сертифициране на газови анализатори за въглеводородни газове
 • Настройка на системи за измерване на ниво в резервоари за горива и смазочни материали

КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ ЗА:

 • Обособени части от промишлени и търговски предприятия
 • “Ритейл инженеринг” ООД предлага широка гама системи с фискална памет за бензиностанции,и газ станции и други търговски обекти.

 • Териториални или функционални подразделения на корпоративни структури
 • “Ритейл инженеринг” ООД предлага технически и програмни средства за обезпечаване на информационното осигуряване на управленските екипи на междинните нива в корпоративните структури – териториални или функционални подразделения. На базата на система с фискална памет е изградена компютърната система за контрол и отчетност на консигнационен склад за биодизел към завод за биодизел в гр. Димово.

 • Централно управление корпоративни структури

ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Бензинови и газ колонки
 • Системи за измерване на ниво в резервоари за горива и смазочни материали – WAYNE DRESSER и VEDEER ROOT
 • Елктронни броячи
 • Компютърни и електронни фискални системи

 • Високата квалификация и натрупаният опит на нашите технически и инженерни екипи гарантира високо ниво на сервизното обслужване. Дългогодишното сътрудничество с широка мрежа партньори и подизпълнители ни дава възможност да покриваме обекти на територията на цялата страна, като осигуряваме своевременна реакция на заявките на нашите клиенти.